Site Meter

Keutamaan Membaca dan Belajar Al-Qur'an.

" BERPEGANG TEGUHLAH KALIAN KEPAD AL QURAN.. SUNGGUH IA ADALAH PENOLONG YANG AKAN MEMBERIKAN PERTOLONGAN, IA ADALAH SAKSI YANG DIBENARKAN KESAKSIANNYA. BARANGSIAPA YANG MENJADIKANNYA SEBAGAI PEDOMAN MAKA IA AKAN MENUNTUNNYA KEDALAM SURGA, DAN SIAPA YANG MEMBELAKANGINYA MAKA IA AKAN MENDORONGMU KEDALAM API NERAKA" (HR.QURTHUBI dari ABI SA'ID AL KHUDRY dalam kitab AT TIDZKAR FII AFDHOLIL ADZKAAR )

1. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : “barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur’an maka dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sepuluh kali. Aku (Rasulullah) tidak mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan mim satu huruf.
2. Dari Abi Said Al Hudry r.a Rasulullah SAW bersabda : Allah berfirman “ Barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur’an sehingga dia lupa tidak meminta sesuatu pada-Ku, niscaya Aku beri yang lebih utama daripada pemberian yang Aku berikan kepada orang yang meminta, dan keutamaan kitab Allah dibandingkan dengan kitab-kitab selain Al-Qur’an seperti derajat Allah dibandingkan dengan makhluk-Nya.” ( Hadits Qudsi )
3. Dari Mu’adz Al Juhani, Rasulullah bersabda : “ Barangsiapa membaca Al Quran dan mengamalkan apa yang terkandung didalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota di hari qiyamat nanti yang cahayanya melebihi sinar matahari “ (HR. Ahmad & Abu Daud ; At Targhib)
4. Dari Ali RA. Rasulullah bersabda : “ Barangsiapa membaca Al Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya kedalam surga dan ia dapat menolong bagi 10 orang yang dikasihinya …. ” ( HR. Ahmad & Tirmidzi)
5. “Sebaik-baik orang diantara kamu ialah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya” ( HR. Bukhari Muslim ).
6. Orang orang yang sibuk dengan hafalan Al Quran adalah keluarganya Allah dan orang orang istimewa-Nya ( HR. Nasaa-i, ibn Majah, Hakim & Ahmad )
7. Dari Umamah Al Bahily r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda “Bacalah Al-Qur’an sesungguhnya Al-Qur’an itu dapat memberi syafa’at pada pembacanya dihari kiamat”.
8. Al quran menjadikan rumah kita berisi Kedamaian dan ketenangan, rumah kita yang sempit menjadi luas, yang gelap menjadi terang, yang sederhana menjadi istana… BAITIY.. JANNATIY…
9. Al quran menuntun kita pada jalan keselamatan, guidance menuju tepi pantai kebahagiaan…
10. Al quran menjadi penerang di 'alam qubur, teman setia yang menyelamatkan kita dri siksa kubur

dan masih banyak lagi keutamaannya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, hanya item item ini yang bisa saya tuliskan dengan segala kekurangannya.

Semoga kita dijadikan sebagai orang yang mengamalkan quran, menghafalnya, hidup dengannya, memahaminya, membacanya atau paling tidak mencintainya.… Allohummarhamnaa bil qur-aan… Aamiin…
Insan Kamil.

0 comments:

There was an error in this gadget

last fm

kalengcreative's Profile Page

Recent Posts

pengikut

There was an error in this gadget